​Post Partum Groep

Taboedoorbrekend
Vrouwen ervaren een taboe op het hebben van negatieve gevoelens ten opzichte van hun zwangerschap en het (ongeboren) kind. Tijdens de groepsbehandeling beseffen vrouwen dat zij niet de enige zijn met psychische klachten en dit wordt ervaren als een steun en geruststelling.

Uitbreiden van je sociale netwerk
Door de positieve ervaringen die vrouwen opdoen in het delen van hun problemen en oplossingen binnen de groep, worden ze gestimuleerd om ook buiten de groep hun sociale netwerk uit te breiden. Als je ervaart dat je niet wordt afgekeurd op basis van je gedachten en gevoelens, is het makkelijk om weer contact te maken met mensen om je heen. Het is dan makkelijker om je isolement te doorbreken en hulp te leren vragen.

Inhoud
Het programma van de groep bestaat uit themabespreking, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie & mindfulness en wordt gegeven door een gespecialiseerde GZ Psycholoog.

De groep start met 5 bijeenkomsten en kan afhankelijk van de vraag vanuit de groep worden uitgebreid. Vergoeding is volledig na verwijzing door de huisarts. Voorafgaand aan de groep vind een individuele intake plaats. Deelname is ook te combineren met een individueel traject. 

Data bijeenkomsten

  • Les 1: woensdag 30 januari 9.00-10.30 uur                        
  • Les 2: woensdag 6 februari 9.00-10.30 uur                        
  • Les 3: woensdag 13 februari 9.00-10.30 uur                      
  • Les 4: woensdag 20 februari 9.00-10.30 uur 
  • Les 5: woensdag 27 februari 9.00-10.30 uur