Post Partum groep

Inhoud
Het programma van de groep bestaat uit themabespreking, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie & mindfulness en wordt gegeven door een gespecialiseerde GZ Psycholoog.

De groep start met 5 bijeenkomsten en kan afhankelijk van de vraag vanuit de groep worden uitgebreid. Vergoeding is volledig na verwijzing door de huisarts. Voorafgaand aan de groep vind een individuele intake plaats. Deelname is ook te combineren met een individueel traject.