Post Partum begeleiding

Wat is een depressie?
Een depressie is een sombere stemming en/of een verlies van interesse en plezier. Daarnaast zijn er een aantal lichamelijke en psychische klachten. Hieronder staat een lijst met de symptomen van de post partum depressie:

 • Niet kunnen genieten
 • Zich verdrietig en leeg voelen
 • Piekeren
 • Gebrek aan eetlust (of juist heel veel eten)
 • Slecht (in)slapen of juist heel veel slapen
 • Verminderd concentratievermogen
 • Gedachten aan zelfmoord
 • Zich waardeloos en extreem schuldig voelen
 • Prikkelbaarheid
 • Woede
 • Onrustig zijn, of juist extreem traag bewegen

Onderdiagnostiek
In Nederland krijgt 1 op de 8 vrouwen te maken met een post partum (postnatale) depressie. Je bent dus zeker niet de enige!

Helaas wordt dit bij veel vrouwen niet gediagnosticeerd, omdat lichamelijke klachten worden weggeschreven als zijnde horende bij de zwangerschap of de post partum periode.

Uit schaamte praten veel vrouwen niet over hun verdriet, angst en kwetsbaarheid. En er heerst een stigma op binnen onze samenleving “je moet blij zijn met je baby”.

Verschil tussen een gewone en een post partum depressie
In principe is er geen verschil met een normale depressie, maar de inhoud en presentatie kan wel verschillen. Vaak voelen moeders een verminderde band met hun kindje en staan schuldgevoelens over het moederschap op de voorgrond.

Ook kan er eerder dan bij “gewone” depressies een emotioneel en sociaal isolement ontstaan, omdat vrouwen zich schamen om over hun negatieve gevoelens en gedachten te spreken in een periode die maatschappelijk als vreugdevol wordt beschouwd. De kans dat je na een volgende zwangerschap opnieuw met een post partum depressie te maken krijgt, is 30 tot 50 %

Borstvoeding
Wanneer er sprake is van (het risico op) een post partum depressie, ontstaat er vaak discussie en vragen over het wel of niet geven van borstvoeding.

Uit onderzoek blijkt dat moeders 10 minuten na het geven van borstvoeding beter gestemd zijn. Een verklaring hiervoor is het vrijkomen van oxytocine. Hierdoor verbeterd de stemming en neemt de stress af.

Maar soms is er ook voorkeur voor de fles ten opzichte van de borst. Borstvoeding geven kost tijd en inspanning en levert soms stress en frustratie op. Ook is de nachtrust van de moeder meer verstoord. Medisch gezien is er geen voorkeur voor de borst of fles, dus ligt de beslissing hierover bij de moeder.

Oorzaken
De oorzaken van een post partum depressie bevind zich op drie gebieden.

Biologische risicofactoren: het gaat hier om de veranderingen in de hormoonspiegel, het verloop van de zwangerschap en de bevalling (vooral de beleving ervan!) en of je erfelijk belast bent.

Psychologische risicofactoren: het eerder doormaken van een depressie, veel verschillende grote gebeurtenissen de afgelopen jaren, perfectionisme en hoge verwachtingen en het willen hebben van controle.

Sociale risicofactoren: denk hierbij aan het gebrek aan sociale steun, een niet-ondersteunende partner en ongunstige sociaaleconomische omstandigheden.

Behandeling
De meeste vrouwen willen liever gesprekken dan pillen. Bij Studio Juk geven we verschillende vormen van (psycho)therapie, maar kunnen we geen medicatie voorschrijven. Soms is het echter wel helpend of noodzakelijk om ook medicatie in te nemen. Dit gaat dan in overleg met je huisarts en kan hij/zij aan je voorschrijven. Soms alleen iets om wat beter te kunnen slapen of om je net een zetje de goede richting op te helpen.

Als er voor of na de bevalling angst is voor een post partum depressie, is het belangrijk om snel een psychologisch traject op te starten. In de kraamperiode is dit vaak in de vorm van huisbezoeken.

Wanneer je eerder een depressie hebt gehad en zeker wanneer je eerder een post partum depressie hebt gehad, loop je extra risico om opnieuw depressief te worden. In Nederland krijgt 1 op de 8 vrouwen te maken met een post partum (postnatale) depressie. Je bent dus zeker niet de enige! Helaas wordt dit bij veel vrouwen niet gediagnosticeerd, omdat lichamelijke klachten worden weggeschreven als zijnde horende bij de zwangerschap of post partum periode.

Veel vrouwen praten niet over hun verdriet, angst en kwetsbaarheid. En er heerst een stigma op binnen onze samenleving “je moet blij zijn met je baby”.

Als na de bevalling de roze wolk uitblijft, is een huisbezoek en het snel opstarten van een psychologisch traject een goede manier om een post partum depressie te voorkomen of om er snel van te herstellen